Firma

firma-slogan

 

BIOCONTROL jest ekspercką firmą specjalizującą się w usługach z zakresu doradztwa, audytu i weryfikacji dla sektorów: energetyki, rolnictwa, leśnictwa, bankowości i finansów oraz ochrony środowiska.

BIOCONTROL jest liderem doradztwa we wdrożeniach systemów jakości dla biomasy stałej m.in. systemach opartych na zasadach należytej staranności (SNS) w łańcuchach dostaw biomasy stałej na cele energetyczne, systemach jakości dla pelletu drzewnego (EN+, DIN+, SBP, inne) oraz doradztwa w zakresie uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE.

KSUB stopka

BIOCONTROL jest administratorem systemu certyfikacji dla zrównoważonej biomasy stałej
wg standardu SWP-SNS:2015 oraz współtwórcą Krajowego Spisu Uwierzytelniania Biomasy – www.ksub.pl

2018

Grudzień

BIOCONTROL zweryfikuje dostawców biomasy do PGNiG Termika (więcej…)

Czerwiec

BIOCONTROL wraz z Polską Radą Pelletu głównymi organizatorami Seminarium Europejskiej Rady Pelletu (EPC) w Gdańsku (więcej…)

2017

Listopad

Świadectwo Ochronne Urzędu Patentowego RP dla firmy BIOCONTROL Sp. z o.o. -  Krajowego Spisu Uwierzytelnionej Biomasy – KSUB (więcej…)

Sierpień

BIOCONTROL Sp. z o.o. uzyskała status weryfikatora dostawców biomasy na cele energetyczne do Spółki EP Coal Trading Polska S.A. - ZOBACZ (więcej…)

Czerwiec

W dniu 2 czerwca 2017 r. została założona POLSKA RADA PELETU, w której zarządzie zasiadła przedstawicielka BIOCONTROL Sp. z o.o. - Pani Agnieszka Kędziora-Urbanowicz. Polska Rada Peletu złożyła wniosek do Europejskiej Rady Pelletu o uzyskanie statusu Krajowego Licencjodawcy - więcej już wkrótce na stornie internetowej www.polskaradapeletu.org  Organizację spotkania wraz z opieką prawną podczas spotkania założycielskiego, które odbyło się na 23 piętrze wieżowca Rondo 1 w Warszawie zapewniła Kancelaria Prawna Domański Zakrzewski Palinka. (więcej…)

Kwiecień

BIOCONTROL Sp. z o.o. uzyskała status weryfikatora dostawców biomasy na cele energetyczne do jednostek wytwórczych Grupy ENERGA Segment Wytwarzanie (więcej…)

Luty

BIOCONTROL Sp. z o.o. uzyskała status firmy audytorskiej weryfikującej dostawców biomasy do jednostek wytwórczych TAURON Wytwarzanie S.A. (więcej…)

Styczeń

Konsorcjum firm Instytutu Geodezji i Kartografii, Centrum Teledetekcji z siedzibą w Warszawie i BIOCONTROL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni uruchomiło innowacyjny projekt, pt. "SyENERGY" – SATELITARNEJ PLATFORMY UWIERZYTELNIAJĄCEJ BIOMASĘ LOKALNĄ. (więcej…)

2016

Sierpień

Przedstawiciele Krajowego Spisu Uwierzytelnionej Biomasy - www.ksub.pl, jako członkowie Komisji Leśno-Drzewnej powołanej przy Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych biorą czynny udział w pracach nad nowymi zasadami sprzedaży drewna w LP, w tym drewna energetycznego. (więcej…)

Czerwiec

Przedstawiciele Krajowego Spisu Uwierzytelnionej Biomasy - www.ksub.pl uczestniczą w pracach Komisji ds. Energii i Skarbu nad nowelizacją Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii oraz innych ustaw. (więcej…)

Styczeń

Start projektu pt. KRAJOWY SPIS UWIERZYTELNIONEJ BIOMASY leśnej i AGRO i uruchomienie portalu wymiany informacji www.ksub.pl. MINISTERSTWO ENERGII, Departament Energii Odnawialnej przyjął informację o utworzeniu Krajowego Spisu Uwierzytelnionej Biomasy. (więcej…)

2015

Październik

Zmiany w zarządzie firmy BIOCONTROL Sp. z o.o. Dotychczasowego prezesa zarządu Pana Jacka Barzowskiego na stanowisku zastąpił Pan Adam Sarnaszek. Nowy prezes pełnił 9 lat funkcję Dyrektora Branży Certyfikacji i Audytu w jednostce certyfikującej SGS Polska Sp. z o.o.

Maj

Przedstawiciele BIOCONTROL uczestniczą w pracach grupy roboczej w Departamencie Energii Odnawialnej nad przygotowaniem aktów wykonawczych do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o OZE (Dz. U., z 2015 r., poz. Nr 478). Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 7 maja 2015 r. i obejmowało zakres weryfikacji biomasy oraz sposobu dokumentowania jej pochodzenia na potrzeby systemu wsparcia tzw. „zielonych certyfikatów".

Luty

Otwarcie Biura Operacyjnego BIOCONTROL Sp. z o.o w Gdyni Al. Waszyngtona.

Styczeń

Audytorzy BIOCONTROL wspólnie z SGS uczestniczą w audytach zakładów IKEA w ramach Projektu monitorowania łańcucha dostaw biomasy dla BIOMASA Grupa TAURON.

2014

Wrzesień

Zmiana formy działalności – powołanie i rejestracja BIOCONTROL Sp. z o.o. Przeniesienie siedziby Spółki do Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego.

Czerwiec

Eksperci BIOCONTROL uczestniczą w weryfikacji wniosków o rozliczenie okresów rozliczeniowych w ramach systemów wsparcia OZE dla spółki dedykowanej Grupy ENERGA.

Styczeń

Eksperci BIOCONTROL w ramach współpracy z wiodącą Jednostką Certyfikującą uczestniczą w realizacji pierwszych projektów pilotażowych związanych z certyfikacją Systemu Należytej Staranności dla ENEA Wytwarzanie SA Segment Ciepło w Białymstoku.