Kompetencje

kompetencje-slogan

Nasz zespół stanowią uznani eksperci-praktycy posiadający wybitną wiedzę oraz łączący posiadane doświadczenie i znajomość branży. Nasi doradcy uczestniczyli w realizacji wielu innowacyjnych projektów i wdrożeń, które spotkały się z wysoką oceną naszych klientów oraz instytucji nadzorujących. Zespół audytorów BIOCONTROL składa się wyłącznie z audytorów zatwierdzonych w wiodących i uznanych Jednostkach Certyfikujących oraz posiadających wiedzę i kompetencje we wszystkich sektorach gospodarki objętych zakresem usług naszej Firmy.

BIOCONTROL jest członkiem Polskiej Izby Biomasy, członkiem Stowarzyszenia Producentów Polska Biomasa, członkiem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, współpracuje we wspólnych projektach z Agencją Rynku Energii (ARE) oraz Krajową Agencką Poszanowania Energii (KAPE), uczestniczy w pracach nad przepisami prawnymi przy Komisji ds. Energii i Skarbu oraz Komisji Leśno-Drzewnej przy GDLP.

biocontrol zespół

BIOCONTROL jest liderem doradztwa we wdrożeniach systemów opartych na zasadach należytej staranności (SNS) oraz współtwórcą Krajowego Standardu Uwierzytelniania Biomasy.

Od początku powstania Firmy audytorzy BIOCONTROL uczestniczyli w kilkudziesięciu audytach Systemów Należytej Staranności w ramach wszystkich ogniw łańcucha dostaw biomasy na cele energetyczne:

  • Wytwórcy biomasy pochodzenia leśnego oraz pochodzenia nieleśnego tzw. AGRO
  • Operatorzy logistyczni, Brokerzy, dostawcy bezpośredni do elektrowni/ elektrociepłowni
  • Wytwórcy energii – elektrownie i elektrociepłownie posiadające koncesję Prezesa URE na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, działające w ramach systemu wsparcia Odnawialnych Źródeł Energii.

Nasi Eksperci wpierają Wiodące Koncerny Energetyczne w przygotowywaniu oraz weryfikacji poprawności dokumentowania i uwierzytelniania biomasy na cele energetyczne, w ramach składanych wniosków o rozliczenie świadectw pochodzenia w ramach systemu wsparcia OZE.


Nasz zespół

A.Sarnaszek

ADAM SARNASZEK

Prezes Zarządu

adam.sarnaszek@bio-control.pl +48 537 50 50 53

A.Kedziora

AGNIESZKA KĘDZIORA-URBANOWICZ

Pełnomocnik Zarządu / Audytor

agnieszka.kedziora-urbanowicz@bio-control.pl +48 609 134 954

 KATARZYNA JULEWICZ

Asystent Zarządu / Koordynator ds. szkoleń

katarzyna.julewicz@bio-control.pl +48 533 505 083 +48 58 535 02 42

N.Ivanychko_NAJ

NATALIA IVANYCHKO

Koordynator ds. Rynków Wschodnich

natalia.ivanychko@bio-control.pl +48 530 963 482 +48 58 535 02 42

ADAM MACIKOWSKI

Audytor / Brakarz

+48 696 409 893

Paszkiewicz Nikolaj_Gdynia

NIKOŁAJ PASZKIEWICZ

inż. Jakości Drewna / Audytor

nikalai.pashkevich@bio-control.pl

OLGA NIKOLAIEVA

Audytor

olga.nikolaieva@bio-control.pl

Mariusz Jerzy Stolarski_UWM Olsztyn[2].jpg

Prof. dr hab. inż.
MARIUSZ JERZY STOLARSKI

Ekspert Zewnętrzny

slifierz

Dr MARIAN ŚLIFIERZ

Ekspert Zewnętrzny

malwina snieg_Gdynia

Mgr inż. Malwina Śnieg

Ekspert Zewnętrzny

Mgr inż. MARTYNA GATKOWSKA

Ekspert Zewnętrzny