Kompetencje

kompetencje-slogan

Nasz zespół stanowią uznani eksperci-praktycy posiadający wybitną wiedzę oraz łączący posiadane doświadczenie i znajomość branży. Nasi doradcy uczestniczyli w realizacji wielu innowacyjnych projektów i wdrożeń, które spotkały się z wysoką oceną naszych klientów oraz instytucji nadzorujących. Zespół audytorów BIOCONTROL składa się wyłącznie z audytorów zatwierdzonych w wiodących i uznanych Jednostkach Certyfikujących oraz posiadających wiedzę i kompetencje we wszystkich sektorach gospodarki objętych zakresem usług naszej Firmy.

BIOCONTROL jest członkiem Polskiej Izby Biomasy, członkiem Stowarzyszenia Producentów Polska Biomasa, członkiem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, współpracuje we wspólnych projektach z Agencją Rynku Energii (ARE) oraz Krajową Agencką Poszanowania Energii (KAPE), uczestniczy w pracach nad przepisami prawnymi przy Komisji ds. Energii i Skarbu oraz Komisji Leśno-Drzewnej przy GDLP.

Kompetencje

BIOCONTROL jest liderem doradztwa we wdrożeniach systemów opartych na zasadach należytej staranności (SNS) oraz współtwórcą Krajowego Standardu Uwierzytelniania Biomasy.

Od początku powstania Firmy audytorzy BIOCONTROL uczestniczyli w kilkudziesięciu audytach Systemów Należytej Staranności w ramach wszystkich ogniw łańcucha dostaw biomasy na cele energetyczne:

  • Wytwórcy biomasy pochodzenia leśnego oraz pochodzenia nieleśnego tzw. AGRO
  • Operatorzy logistyczni, Brokerzy, dostawcy bezpośredni do elektrowni/ elektrociepłowni
  • Wytwórcy energii – elektrownie i elektrociepłownie posiadające koncesję Prezesa URE na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, działające w ramach systemu wsparcia Odnawialnych Źródeł Energii.

Nasi Eksperci wpierają Wiodące Koncerny Energetyczne w przygotowywaniu oraz weryfikacji poprawności dokumentowania i uwierzytelniania biomasy na cele energetyczne, w ramach składanych wniosków o rozliczenie świadectw pochodzenia w ramach systemu wsparcia OZE.


Nasz zespół

A.Sarnaszek

ADAM SARNASZEK

Prezes Zarządu

adam.sarnaszek@bio-control.pl +48 537 50 50 53

A.Kedziora

AGNIESZKA KĘDZIORA-URBANOWICZ

Pełnomocnik Zarządu / Audytor

agnieszka.kedziora-urbanowicz@bio-control.pl +48 609 134 954

 KATARZYNA JULEWICZ

Asystent Zarządu / Koordynator ds. szkoleń

katarzyna.julewicz@bio-control.pl +48 533 505 083 +48 58 535 02 42

N.Ivanychko_NAJ

NATALIA IVANYCHKO

Koordynator ds. Rynków Wschodnich

natalia.ivanychko@bio-control.pl +48 530 963 482 +48 58 535 02 42

A.Kozak_NAJ

AGNIESZKA KOZAK

Audytor wiodący

agnieszka.kozak@bio-control.pl
+48 601 646 875

ADAM MACIKOWSKI

Audytor / Brakarz

+48 696 409 893

Paszkiewicz Nikolaj_Gdynia

NIKOŁAJ PASZKIEWICZ

inż. Jakości Drewna / Audytor

nikalai.pashkevich@bio-control.pl

OLGA NIKOLAIEVA

Audytor

olga.nikolaieva@bio-control.pl

Mariusz Jerzy Stolarski_UWM Olsztyn[2].jpg

Prof. dr hab. inż.
MARIUSZ JERZY STOLARSKI

Ekspert Zewnętrzny

slifierz

Dr MARIAN ŚLIFIERZ

Ekspert Zewnętrzny

malwina snieg_Gdynia

Mgr inż. Malwina Śnieg

Ekspert Zewnętrzny

Mgr inż. MARTYNA GATKOWSKA

Ekspert Zewnętrzny