slogan

III edycja szkolenia pt. „Biomasa w świetle najnowszych przepisów prawnych w kontekście projektowanych zmian ustawy o OZE i rozporządzeń wykonawczych art. 61 i 119”

thumb_DSC_0153_1024

Organizator Ms Consulting wraz z patronem wspierającym operatorem Krajowego Spisu Uwierzytelnionej Biomasy www.ksub.pl serdecznie zapraszają Państwa do udziału w warsztatach szkoleniowych poświęconych procedowanej obecnie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do art. 61 i art. 119 — wpływ projektowanych zmian na funkcjonowanie systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii.
Prowadzący przedstawią między innymi wpływ projektowanych zmian ustawy na „stary” system wsparcia — system świadectw pochodzenia — zwracając szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące:

  • katalogu podmiotów uprawnionych do wystąpienia z wnioskiem o wydanie świadectwa pochodzenia,
  • definicji instalacji odnawialnego źródła energii,
  • definicji dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego,
  • obowiązkowego udziału biomasy lokalnej,
  • brzmienia oświadczenia składanego na podstawie art. 233 Kk wraz z wnioskiem o wydanie świadectwa pochodzenia,
  • delegacji zawartej w art. 61 ustawy – OZE,
  • delegacji zawartej w art. 119 ustawy – OZE.

 

Szkolenie

 

Biomasa w świetle najnowszych przepisów prawnych w kontekście projektowanych zmian ustawy o OZE i rozporządzeń wykonawczych art. 61 i art. 119

 

odbędzie się w następującym terminie i lokalizacji:

 

28 lipca 2016 r. w Warszawie

Spotkanie poprowadzą znani i cenieni eksperci: przedstawiciel Ministerstwa Energii Pan Piotr Czopek oraz Pani Aleksandra Świerczewska – wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki, od początku pracy zawodowej związana z zagadnieniami dotyczącymi OZE.
Treść projektu nowelizacji ustawy o OZE 2016
Agenda szkolenia i formularz zgłoszeniowy już wkrótce do pobrania na stronach www.msconsulting.net.pl i www.ksub.pl
Zapraszamy do udziału w tym niepowtarzalnym wydarzeniu!