Kontakt

Adres Siedziby w Polsce

Biocontrol sp. z o. o.

ul. Waszyngtona 34/36
81-342 Gdynia

NIP 9571075622
REGON 222183135

OLGA NIKOLAIEVA/Ольга Ніколаєва

olga.nikolaieva@bio-control.pl

PRZEDSTAWICIELSTWO UA

Kijów/Київ
Ukraina/ Украина

Paszkiewicz Nikołaj Iwanowicz/ Пашкевич Николай Иванович

nikalai.pashkevich@bio-control.pl

PRZEDSTAWICIELSTWO RB

Brześć/ Брест
Republika Białoruś/ Республика Беларусь